You are here:

  • Pravno odricanje od odgovornosti

Pravno odricanje od odgovornosti

Informacije i preporuke na ovoj web stranici ("Informacije") prikazani su u dobroj vjeri i samo za opće informacije. Smatra se da su podaci na datum prikazivanja korektni. Međutim, niti Skamol A/S niti njene podružnice ne daju nikakvo jamstvo o potpunosti ili točnosti bilo koje informacije. Čitatelj preuzima cijeli rizik oslanjanja na informacije.

Informacije se dostavljaju pod uvjetom da čitatelj ili bilo koja druga osoba koja prima takvu informaciju donese svoju odluku u njegovu prikladnost za bilo koju svrhu prije bilo kakve uporabe informacije. Ni u kojem slučaju neće Skamol A/S ili njegove podružnice biti odgovorni za štetu bilo koje prirode kao rezultati koji proizlaze iz korištenja ili oslanjanja se na informacije ili bilo koji proizvod koji je naveden u informacijama.

Ništa se ovdje ne može tumačiti kao preporuka za korištenje informacija, proizvoda, procesa, opreme ili formulacija koja je u sukobu sa bilo kojim patentom, autorskim pravima ili zaštitnim znakovima, a ni SKAMOL A/S, niti njezine podružnice neće napraviti nikakva jamstva, izričito ili implicirano, da je njihova upotreba ne krši bilo koji patent, autorsko pravo ili zaštitni znak.